Resultaten/outputs

Op deze pagina worden de belangrijkste resultaten van het Circular Bonding Project samengevat.

Naast de presentaties die gebruikt werden tijdens diverse events, kan u hier ook alle outputs van het project terugvinden.

Outputs

  • Literatuurstudie reversibele verlijmtechnologieën
  • Integratie van reversibel verlijmen in de Adhesive Selector tool, https://adhesive-selector.flandersmake.be/ 
  • Het circulair potentieel van reversibel verlijmen geïllustreerd aan de hand van een smartphone
  • Demonstratoren: technische haalbaarheid en circulair potentieel
  • Aligning incentives, value proposition calculation tool

Artikels

Events