Demonstratoren

Binnen dit project zullen er een aantal demonstratoren op systeemniveau ontwikkeld worden.  Deze hebben tot doel de haalbaarheid van de technologie van reversibel verlijmen aan te tonen bij een zo breed mogelijk publiek.  Niet alleen de technische kant zal belicht worden, maar ook de economische en ecologische kant – het hele circulaire plaatje dus. 

Voor de keuze van de demonstratoren hebben we gekeken naar herkenbare toepassingen in drie verschillende domeinen (voertuigenbouw, apparatenbouw en constructie) die toch een zekere generiekheid in zich hebben, zodat ze inspirerend kunnen zijn naar een breder toepassingsdomein.  Bovendien zal elk van deze voorbeelden een andere waardepropositie behartigen: beperken van waste tijdens productie, remanufacturing na einde levensduur, hergebruik na herstelling, …?  Elk van deze situatie schept een ander economisch en circulair kader. 

Apparatenbouw

Voor de apparatenbouw is er geopteerd voor de assemblage van een lensonderdeel: een glazen onderdeel wordt gemonteerd op een aluminium onderstel.  De constructie dient (semi-) structureel verlijmd te worden, en mag tijdens de gebruiksduur niet falen onder trillingen, warmte, etc.  Bij einde levensduur, of wanneer vervanging aan de orde is, dienen beide onderdelen zonder schade gedemonteerd te worden op een zo lokaal mogelijke manier (zodat geen naburige elektronica beschadigd zou worden).  De dure lens kan nadien hergebruikt worden.  De uitdaging zit hem hier zeker in de kleine dimensies, die het lokaal ontbinden zal bemoeilijken.  

 

Voorbeeld van een lens: glas en aluminium.

Versnelde opname van het ontbindingsproces van een verlijmd lensonderdeel

In deze versnelde opname wordt de eenvoudige ontbinding geïllustreerd van een verlijmd lensonderdeel.  

Glas en aluminium werden verlijmd met een MMA lijm, waaronder thermo-expandeerbare partikels werden gemengd.  Bij opwarming in een oven bij circa 100°C wordt er een volledige ontbinding verkregen na slechts 10 minuten.  Er zijn geen verdere externe krachten meer nodig.

Het residu op de substraten is makkelijk te verwijderen.

Voertuigensector

Voor de voertuigensector wordt er gekeken naar de montage van een glasvezelversterkt kunststof dat verlijmd wordt op een metalen chassis.  Ook hier zullen de eigenschappen tijdens levensduur van primordiaal belang zijn: sterkte, temperatuur weerstand, weerstand tegen trillingen, …  In tegenstelling tot de voorgaande demo wordt er hier vooral een economische berekening gemaakt om het afval tijdens productie te beperken: de composieten onderdelen zijn vaak zeer kostelijk en bij verkeerde montage tijdens productie, kunnen ze momenteel niet meer hergebruikt worden.  Een vlotte, schadeloze ontbinding zou hier een oplossing kunnen bieden.  De uitdaging in deze demo is de grotere oppervlakte die (semi-)structureel dient verlijmd & ontbonden te worden. 

Voorbeeld van composiet verbonden aan een metalen chassis (let op: deze afbeelding betreft CFRP en geen GFRP)

Constructiesector

Wat betreft de demo in de constructiesector zien we het stijgende belang om vloerbekleding (zowel textiel als keramische tegels) te kunnen vervangen.  Het voorbeeld dat verder zal uitgewerkt worden in dit project is dat van de vloerbekleding “as-a-service”.  Daarbij wordt er niet gewacht tot einde levensduur van het tapijt of de tegels, maar bijvoorbeeld wanneer een kantoorruimte een nieuwe eigenaar of huurder krijgt, wanneer een event afgebroken wordt, etc.