Doelstellingen

Algemene doelstelling

Met dit project willen Flanders Make, VITO en BIL inspelen op de groeiende vraag bij ondernemingen naar ondersteuning bij het ontwerp van ontbindbare multi-materiaal verbindingen, die herstel, hergebruik of recyclage toelaten, en hun bijhorende productieprocessen, gebruikmakende van technieken die quasi marktklaar zijn. Het doel van het project is enerzijds aan kennisverspreiding doen, en anderzijds ondernemingen op een efficiënte manier ondersteunen naar de adoptie van circulariteit en hen naar de gepaste ontbindbare verlijmingstechniek  en bijhorende productieprocessen voor hun multi-materiaal producten leiden, alsook inzichten te verschaffen en opportuniteiten identificeren in circulaire business modellen.

De doelgroep voor dit project is een mix van kleine, middelgrote en grote ondernemingen waar men open staat voor of reeds ervaring heeft met toepassingen van lijmverbindingen met mogelijkheid tot ontbinden. Ze omvat 4 soorten bedrijven:

  1. maakbedrijven: kmo’s en/of grote maakbedrijven actief in productie van transportvoertuigen, machinebouw, producenten van (prefab) bouwproducten (bvb. prefab-muren, ramen, deuren, etc.), elektronica,  …
  2.  lijmproducenten: kmo of grote lijmproducenten
  3. ontwerp- en adviesbureaus: voor productontwerp of lijmselectie
  4. ondernemingen actief in de recyclage sector: kmo’s en/of grote ondernemingen actief in herstel, ontmanteling of recyclage van voertuigen, batterijpakketten, bouwproducten, etc.

Concrete doelstellingen

Het project heeft tot doel gradueel de inzetbaarheid van ontbindbare lijmverbindingstechnieken en de het kennisniveau hieromtrent bij de doelgroep te verhogen door een gefaseerde introductie van technieken voor ontbindbare lijmverbindingen, hun bijhorende productietechnieken en het ontwerp van deze producten. Deze introducties bij de doelgroep bereiken we door:  

  • Vertalen van gevalideerde onderzoeksresultaten rond ontbindbare lijmen naar specifieke multi-materiaal verbindingen en bijhorende productieprocessen,
  • Ter beschikking stellen van een digitaal handboek met onderbouwde en praktisch implementeerbare richtlijnen en methodologieën voor de introductie van circulariteit in productontwerp met ontbindbare multi-materiaalverbindingen en hun productieprocessen, die herstel, demontage, recyclage en ontmanteling toelaten.
  • Ontwikkeling van generieke demonstratoren op sample niveau voor diverse materiaalcombinaties en 3 demonstratoren op systeemniveau (1/jaar), die verschillende technieken en sectoren afdekken.
  • Inzichten bieden in de impact van reversibel verlijmen op vlak van milieu-voordelen en economische impacts, zowel voor herstel, hergebruik als hoogwaardige recyclage, die toelaten om het verdienmodel van de waardeketen bij te sturen (richting meer business én meer circulariteit) en de milieuvoordelen in kaart brengen;
  • Kennisoverdrachtactiviteiten: 3 workshops/jaar, 10 nieuwsbrief-artikels/jaar, infosessies, publieke demonstraties op vakbeurzen, methodologieën, technieken en cases toelichten via een nieuwe opleiding Circular Bonding (JML).
  • Continue interactie met de leden van de project-begeleidingsgroep (2x/jaar formele meeting).
Infographic: circulaire businessmodellen | Vlaanderen Circulair